شرکت شیمی فرآیند دیزل دورود با استفاده از نرم افزار قدرتمند تولیدی ، هم حسابداری خود را روتین نموده و هم تمامی ترکیبات محصول را با قیمت تمام شده محاسبه نموده و درصد ترکیبات و میزان دقیق آن ها را در نظر می گیرد این مهم کمک می کند که ضریب خطا بشدت کاهش یافته و خریداران ادبلو اسکای دورود با اطمینان و آرامش خیال می توانند از این محصول استفاده نمایند.

قابل توجه

تمامی کارمندان و کارکنان شرکت دارای کد پرسنلی و پرداخت حقوق و دستمزد مطابق با قوانین وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی صورت می گیرد.

پل ارتباطی جهت کسب اطلاعات بیشتر:
تلفن تماس:09196501017 — 06643235322
ایمیل:info@shimifarayand.com