ادبلو - ادبلو استاندارد
گواهینامه آزمایشگاه معتبر ملی

ادبلو – ادبلو اسکای دورود

شرکت شیمی فرایند دیزل دورود با نام تجاری ادبلو اسکای دورود در سال 1396 موفق به دریافت گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه به شماره (NACI/LAB/1072) از سازمان ملی تایید صلاحیت ایران گردید.

لازم به ذکر است این شرکت هم اکنون به عنوان آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد در حال فعالیت می باشد.

جهت استعلام صحت و اعتبار این شرکت به لینک زیر مراجعه فرمایید:

http://naciportal.isiri.gov.ir/portal/home

ادبلو دورود - قیمت ادبلو
گواهینامه مجوز تولید ادبلو

ادبلو – ادبلو اسکای دورود

شرکت شیمی فرآیند دیزل دورود با نام تجاری ادبلو اسکای دوورد در سال 1394 موفق به دریافت پروانه بهره برداری محصول ادبلو از وزارت صنعت معدن و تجارت به شماره 16830 گردیده است.

جهت استعلام و بررسی پروانه شرکت به لینک زیر مراجعه فرمایید:

https://www.stsm.ir/index.php

ادبلو دورود - ادبلو استاندارد
گواهینامه ادبلو استاندارد

ادبلو – ادبلو اسکای دورود

شرکت شیمی فرآیند دیزل دورود با نام تجاری ادبلو اسکای دورود در سال 1396 موفق به دریافت گواهینامه استاندارد محصول ادبلو از سازمان ملی استاندارد ایران به شماره (ش847021296) گردیده است.

جهت استعلام صحت و اعتباراستاندارد شرکت به لینک زیر مراجعه فرمایید:

و یا اینکه شماره استاندارد شرکت 847021296 را به شماره 10001517 پیامک بزنید.

http://isiri.gov.ir/portal/home/