سوالات متداول

* سوال :آیا باک ادبلو از باک خودرو متفاوت است ؟

پاسخ: بله کاملا باک مجزا دارد ادبلو مکمل نیست یک محلول اجباری برای خودروی دیزلی است

* سوال : قطع کردن ادبلو خوب است یا بد ؟

پاسخ : قطع کردن ادبلو کاملا غیر قانونی و خطرناک است . و موجب بر هم خوردن سیستم پایداری خودرو – خارج از استاندارد شدن خودرو – کاهش قیمت خودرو – عدم دریافت معاینه فنی خودرو – آلودگی شدید هوا و بیماری شدید راننده و سایر آحاد مردم میگردد – عدم ترانزیت بین المللی و….

* سوال : بهترین ادبلو در ایران کدام برند است ؟

پاسخ : بهترین ادبلو برندی است که هم استاندارد داخلی ملی را دارد هم آزمایشگاه 17025 دارد هم تحت لیسانس انجمن خودرو سازان آلمان VDAقرار دارد

* سوال : چگونه متوجه بشویم ادبلو استاندارد دارد ؟

پاسخ: تولید کننده موظف است آرم استاندارد و شماره ده رقمی ملی 847021296 را روی گالن و لیبل حک نماید و مصرف کننده باید شماره ده رقمی را به سر شماره سازمان ملی استاندارد و به شماره 10001517 پیامک نماید ، پاسخ دریافتی مشخص می کند شرکت تولید کننده دارای استاندارد است یا فاقد آن .

* سوال : آیا ادبلو اسکای دورود با تمامی خودرو های دیزلی یورو 5 و 6 سازگار است ؟

پاسخ : بله با توجه به اینکه مطابق استاندارد جهانی تولید می شود و یک برند صادراتی است با کلیه ی خودرو ها سازگار می باشد

* سوال : آیا صحت دارد برخی تولید کنندگان از کود کشاورزی استفاده می کنند؟

پاسخ : بله تولید کنندگان غیر مجاز و غیر استاندارد و آنهایی که دانش فنی و آکادمیک تولید ندارند، سلامت جامعه را به خطر می اندازند و سم سرطان زا تولید می کنند